ตัวรับแอนติเจนทีเซลล์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์บำบัด (CAR-CD19 Therapy)

ตัวรับแอนติเจนทีเซลล์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์บำบัด (CAR-CD19 Therapy)

สารสกัดจากกระเทียมที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

สารสกัดจากกระเทียมที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว