สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมผสม
สารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์จากบัว

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ขนมไดฟุกุที่มีส่วนประกอบจากบัวหลวงซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี และมีปริมาณไฟเบอร์สูง นอกจากนี้ บัวหลวงยังมีสมบัติเชิงสุขภาพอื่นๆ เช่น ยับยั้งการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร โรคท้องร่วง มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น อันเป็นผลมาจากฤทธิ์ทางชีวเคมีของสารต้านอนุมูลอิสระ และไฟเบอร์ในบัวหลวงนั่นเอง โดยขนมไดฟุกุเป็นขนมที่รับประทานง่าย สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย พกพาได้สะดวก จึงเหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบของผู้คนในสังคมเมืองยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มขาดการบริโภคที่เหมาะสม

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ขนมที่เป็นสูตรสารต้านอนุมูลอิสระสูงและเป็นแหล่งของไฟเบอร์จากบัว โดยทั้งส่วนแป้งขนมและส่วนไส้ขนม มีส่วนผสมของบัวอยู่ โดยขนมผสมสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์จากบัว เป็นขนมที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ลักษณะขนมเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

ผู้สร้างผลงาน

รศ. ดร. ณัฐิรา อ่อนน้อม

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu