ผลงานสะสม

92

Startup

190

Patent

190

Petty Patent

2,878

Copyright

มูลค่าประจำปีงบประมาณ 2566

203.98 MTHB

Contract Research Values

23.17 MTHB

Commercialization Revenues

Knowledge Sharing

Our Partner