ผลงานสะสม 2563 – 2567

92

Startup

202

Patent

331

Petty Patent

2,136

Copyright

มูลค่าประจำปีงบประมาณ 2567

162.52 MTHB

Contract Research Values

15.16 MTHB

Commercialization Revenues

Knowledge Sharing

Our Partner