สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับนานาชาติ

ผลงานสะสม

77

Startup

190

Patent

190

Petty Patent

2,878

Copyright

มูลค่าประจำปีงบประมาณ 2566

203.98 MTHB

Contract Research Values

23.17 MTHB

Commercialization Revenues

Knowledge Sharing

Our Partner