ข้อมูลติดต่อสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

ติดต่อเรา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

+66 (0) 2849-6050

int.mahidol.ac.th

สอบถามข้อมูลทั่วไป

int.mahidol@gmail.com

งานรับ-ส่งหนังสือ/งานสารบรรณ

saraban-int@mahidol.ac.th