สารละลายไดฟีนไซโพรนสีน้ำเงิน

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

ไดฟีนิลไซโคลโพรพิโนน (Diphenylcyclopropenone, DPCP) หรือ ไดฟีนไซโพรน(Diphencyprone, DCP) เป็นสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ ในการกระตุ้นการแพ้สัมผัส (potent allergic contact sensitizer) และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ใช้สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการติดเชื้อ หรือมะเร็ง สามารถใช้กับการรักษาโรคผิวหนัง ที่มีลักษณะผมร่วงเป็น หย่อมๆ ขอบเขตชัดเจน ในสารนี้มีการเติมสีฟ้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อ ร่างกาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นขอบเขตการทายาได้อย่างชัดเจน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถแก้ไขปัญหาการทายาไดฟีนไซโพรนบริเวณรอยโรคบนศีรษะผู้ป่วยซ้ำหรือทายาไม่ทั่วถึงเนื่องจากสารละลายไดฟีนโพรนมีลักษณะเป็นสารละลายใสยากแก่การมองเห็นด้วยกสนเติมสารสีฟ้าคือ เมทิลีน บลู ซึ่งเป็นสารให้สีเพื่อช่วยในการมองเห็นบริเวณผิวหนังในการผ่าตัด ลงในสารละลายไดฟีนไซโพรน สารละลายทั้งสองชนิดสามารถละลายเข้าด้วยกันได้โดยไม่เกิดตะกอนไม่ส่งผลเสียต่อการใช้งาน

ผู้สร้างผลงาน

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu