สารสกัดจากกระเทียมที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

รายละเอียดผลงาน

เปปไทด์วีเอสไนน์ เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เม็ดเลือดขาว สามารถสกัดได้จากกระเทียมไทย จากการศึกษาพบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ดี เป็นพิษต่อ เซลล์ร่างกายน้อย ช่วยให้อาการของผู้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ สามารถบรรเทาอาการของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีความเป็นพิษต่อเซลล์ของผู้ป่วยน้อย

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ดลินา ตันหยง และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu