เครื่องดื่มแคลเซียมผสมซิงค์คลอโรฟิลล์

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

รายละเอียดผลงาน

            การรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูก แต่แคลเซียมเป็นธาตุหนึ่งที่ร่างกายดูดซึมได้ยาก เนื่องจากมีกลไกที่ซับซ้อนแม้จะอยู่ในสภาวะปกติ อาจถูกขัดขวางการดูดซึมโดยธาตุอื่นที่รับประทานเข้าไปพร้อมกัน ในภาวะบางประการที่ร่างกายอาจต้องการแคลเซียมมากกว่าปรกติร่างกายอาจดูดซึมแคลเซียมไม่เพียงพอ แม้จะบริโภคเข้าไปเป็นปริมาณมาก หรือในกรณีผู้สูงอายุที่ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้น้อยกว่าคนทั่วไป ภาวะเหล่านี้จึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการขาดแคลเซียมได้ นักวิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมผสมซิงค์คลอโรฟิลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมและซิงค์ที่ลำไส้ สำหรับคนทั่วไปที่อาจรับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอ หรือมีแนวโน้มที่จะขาดแคลเซียม หรือผู้บริโภคที่มีความต้องการแคลเซียมสูง เช่น แม่ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ วัยรุ่น และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแสดงของโรคกระดูกพรุน

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถเพิ่มจำนวนสไลด์ได้มากถึง 8 แผ่นต่อ 1 จานเพาะเลี้ยงเชื้อ คิดเป็น 4 เท่าของวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนแผ่นสไลด์แบบพื้นฐาน

ลดระยะเวลาในการทำซ้ำ

ลดปริมาณแหล่งอาหารสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยง

ลดจำนวนของเชื้อปนเปื้อนชนิดอื่น ๆ จากการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนแผ่นสไลด์แบบดั้งเดิม

ผู้สร้างผลงาน

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu