สารทึบรังสีเพื่อการถ่ายภาพทางการแพทย์

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ในอดีตการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่จะใช้วิธีการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ หรือเอกซเรย์ (X-Ray) ร่วมกับการสวนแป้งเข้าทางทวารหนัก แพทย์ใช้เวลานานในการวินิจฉัยความผิดปกติ อาจมีการวินิจฉัยผิดพลาดได้ เป็นการนำไปสู่การรักษาที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงจุด และต้องใช้ยาที่สวนเป็นจำนวนมาก จากการที่ผู้มารับการตรวจการตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (CT Colonography หรือ Virtual Colonoscopy : VC) พบว่าการเตรียมลำไส้ของผู้รับการตรวจบางรายยังมีเศษอุจจาระคั่งค้างในลำใส้ ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความผิดปกติของเนื้อเยื่อและเศษอุจจาระออกจากกันได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สารทึบรังสีมีความเสถียรในการกระจายตัว ไม่ตกตะกอนขณะผสมกับน้ำดื่ม เพื่อรับประทานก่อนการถ่ายภาพเอกซเรย์ได้

มีการแต่งกลิ่นและรส ทำให้รับประทานง่ายขึ้น เหมาะกับการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ผู้สร้างผลงาน

ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu