สารสกัดจากเห็ดเผาะฝ้ายที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส

รายละเอียดผลงาน

เชื้อไวรัสเป็นต้นเหตุในการเกิดโรค เช่นโรคเริม โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งการรักษาด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเห็ดเผาะฝ้ายมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในขั้นตอนการเกาะจับเซลล์เจ้าบ้าน ยับยั้งขั้นตอนการรุกล้ำสู่เซลล์เจ้าบ้าน ช่วยลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ช่วยยับยั้งอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้

ผู้สร้างผลงาน

อ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu