อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวข้อเข่า

รายละเอียดผลงาน

โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการสึกหรอและเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่า กระดูกในข้อเข่าจึงเกิดการกระทบเสียดสีกันเอง ทำให้เกิดการอักเสบและอาการปวดเข่า เมื่อเดินในระยะไกลหรือเดินขึ้นลงบันได เคลื่อนไหวได้ช้า ทรงตัวได้ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty: TKA) และการรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัด ซึ่งพบว่าการรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร มีสาเหตุมาจากผู้ป่วยไม่เข้าใจถึงประโยชน์ความจำเป็นของการรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด หรือไม่ปฏิบัติติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง นักวิจัยจึงพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวขณะที่มีการเคลื่อนไหว ในลักษณะที่เป็นการกายภาพข้อเข่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิผลการกายภาพข้อเข่า โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานและประเมินประสิทธิภาพของการกายภาพข้อเข่าได้เอง รวมทั้งสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ในการพัฒนาและวางแผนการทำกายภาพต่อไปได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและประเมินประสิทธิภาพของการกายภาพข้อเข่าได้เอง

สามารถเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ในการพัฒนาและวางแผนการทำกายภาพต่อไปได้

ผู้สร้างผลงาน

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu