กรรมวิธีการผลิตสารก่อเจลจากเห็ด

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            อาหารสำหรับผู้สูงอายุ จะต้องมีลักษณะอ่อน เคี้ยวง่าย มีความข้นและหนืด เพื่อช่วยให้เคี้ยวกลืนได้ง่าย ป้องกันอาหารติดคอ โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพิ่มความข้นหนืดที่มีในท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ สารก่อเจล (gelling agent) สารข้น (thickening agent) หรือกัม (gum) ผลิตจากวัตถุดิบที่มีรสชาติจืด นักวิจัยจึงได้พัฒนากรรมวิธีการเตรียมสารก่อเจลจากเห็ดที่ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเกิดเจล ซึ่งเป็นสารก่อเจลที่แค่ละลายน้ำจะเพิ่มความข้นหนืดให้แก่สารละลายได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ความร้อน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ไม่ต้องใช้ความร้อนในกระบวนการเตรียมสารก่อเจล

เป็นสารก่อเจลที่มีบีต้ากลูแคนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไม่เกิดของเสียจากกระบวนการสกัด

ผู้สร้างผลงาน

รศ. ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu