เยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) มักพบมากในผู้สูงอายุเนื่องจากความเสื่อมของร่างกาย และโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคสมองเสื่อม (Dementia) แม้แต่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั่วไปก็มีความเสี่ยงต่อภาวะกลืนลำบากได้เช่นเดียวกัน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) นักวิจัยจึงได้พัฒนาสูตรเยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่สำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก (Dysphagia) หรือปัญหาการกลืน ให้มีโปรตีนและพลังงานสูง มีส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และรักษาภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนให้ดีขึ้นได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก (Dysphagia) หรือปัญหาการกลืน มีโปรตีนและพลังงานสูง

เยลลี่ที่พัฒนาขึ้นนี้จัดเป็นเยลลี่มังสวิรัติ ใช้แหล่งโปรตีนจากถั่วเหลือง ไม่มีส่วนผสมของนมผง และเจลลาติน (หนังหมู)

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu