เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
Happetite: Appetite stimulant product

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            Happetite เป็นเครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารที่มีการผสมผสานจากคุณค่าสมุนไพรไทย ร่วมกับ ผัก ผลไม้ และสารสกัดจาก Superfood ที่ได้รับมาตรฐาน USDA organic โดยมี Dose รองรับจากงานวิจัยลัวนำไปผ่านกระบวนการสกัดเย็น (Cold-pressed) และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันสูง (High pressure processing) แทนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้สูงสุดในปัจจุบันอีกทั้งยังผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีค่าการต้านอนุมูลอิสระ (ORAC) สูงกว่าบล็อกโคลี่เกือบ 3000 เท่า

มีคุณประโยชน์จากธรรมชาติ 100% ไร้การปรุงแต่งและเติมน้ำตาล

ผู้สร้างผลงาน

พรพิมล นันท์ธนะวานิช, ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล และ ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu