ชุดตรวจซัลโมเนลลาปนเปื้อนในอาหารชนิดรวดเร็ว

รายละเอียดผลงาน

เชื้อซัลโมเนลลา เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคซัลโมเนลโลซิส หรือโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และปวดเกร็งบริเวณหน้าท้อง ซึ่งสามารถหายได้เองในคนทั่วไป แต่หากผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้สูงอายุ หรือเด็ก รับประทานอาหารที่มีเชื้อซัลโมเนลลาเข้าไปจะเกิดอาการรุนแรง อีกทั้งเชื้อซัลโมเนลลามีการดื้อยาทำให้อาการของโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต การตรวจสอบหาเชื้อซัลโมเนลลาอาจใช้วิธีการเพาะเชื้อแบคทีเรียซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการอ่านผลการเพาะเชื้อ และมีข้อจำกัดบอกได้แค่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเท่านั้น นักวิจัยจึงพัฒนาชุดตรวจซัลโมเนลลาปนเปื้อนในอาหารชนิดรวดเร็วนี้ใช้การตรวจหาเฟจ SE-W109 ที่จำเพาะต่อเชื้อซัลโมเนลล่าด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้งานได้สะดวก

ตรวจได้รวดเร็ว

มีความแม่นยำ สามารถบ่งชี้ได้ว่าเชื้อมีชีวิตอยู่หรือไม่

ราคาถูก

ผู้สร้างผลงาน

ศ.ดร. สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu