Event date: October 6, 2023Categories:

World Space Week Pitching Stage

เฟ้นหาสุดยอด STARTUP สร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรม SpaceTech เทคโนโลยีอวกาศ !!

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับสมัคร STARTUP ที่มีไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้าน SpaceTech เทคโนโลยีอวกาศ เข้าร่วม “𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐔𝐏 𝐏𝐈𝐓𝐂𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄” นำเสนอไอเดียหรือผลงานในงาน World Space Week Thailand 2023

What will you get ?

เงินรางวัลเพื่อนำไป validate idea หรือพัฒนาต้นแบบ

การให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาโมเดลธุรกิจ

สร้างเครือข่ายร่วมมือต่อยอดนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สตาร์ทอัพทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ

มี Idea หรือ Prototype ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางด้านอวกาศ ดาวเทียม โดรน และ อากาศยาน


สมัครเข้าร่วม : Click!!!

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2566)

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือก 27 กันยายน 2566

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050