Event date: June 11, 2024 – July 10, 2024Categories:

THE JAMES DYSON AWARD:
Design Something that Solves a Problem

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศิษย์เก่า (จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 4 ปี) เข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ THE JAMES DYSON AWARD : Design Something that Solves a Problem รางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติในการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรรุ่นใหม่
ชิงเงินรางวัลกว่า 1.3 ล้านบาท !!!

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

หากผู้สมัครเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ให้ทำการส่งรายชื่อเข้าแข่งขันในรูปแบบทีม
โดยหัวหน้าทีมต้องอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 4 ปี

สมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : Click!!!

*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2567*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-246-0170 (คุณชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!!

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050