ชุดอุปกรณ์ดูดน้ำมูกและเสมหะในเด็ก
26/10/2020
ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก
26/10/2020

อุปกรณ์ถนอมไตขณะรอการปลูกถ่าย

รายละเอียดผลงาน

             อุปกรณ์ถนอมไตขณะรอการปลูกถ่ายที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องหล่อเลี้ยงและเก็บรักษาไตภายนอกร่างกาย ซึ่งสามารถควบคุมความดันของของเหลวและอุณหภูมิได้ และสามารถให้สารอาหารหล่อเลี้ยงอวัยวะ (machine perfusion) ทำให้มีความเสียหายต่ออวัยวะน้อยกว่าและเก็บรักษาอวัยวะได้ยาวนานขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : นพ.ดร. กรกช เกษประเสริฐ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค Tel : 02-849-6056-7 Email : athicha.soi@Mahidol.edu