มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์
10/07/2020
Mahidol R-I-SE Now 2020 Recruit now !
20/07/2020

CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย

          สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNTขอเชิญผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย‘ เรียนรู้และเข้าใจหลักการการเขียนแบบฟอร์ม CR04 และหลักการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัย ทำได้ถูกต้อง สอดคล้องตามข้อบังคับฯ ในศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Click