สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
เข้าร่วมออกบูธในงานแถลงข่าว
อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND 
มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน.

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมออกบูธในงานแถลงข่าว อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมออกบูธในงานแถลงข่าว อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าว อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแถลงข่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซี่งในโอกาสนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดแสดงบูธผลงานภายในงานดังกล่าว ซึ่งจัดอยู่ในโซน INSPIRED BY SCIENCE

สำหรับงาน ‘อว.แฟร์ ส่วนกลาง’ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้กับประชาชนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ พร้อมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีนิทรรศการทั้งหมด 6 โซนไฮไลต์ ได้แก่ INSPIRED BY SCIENCE, SCIENCE FOR LIFELONG LEARNING, STARTUP LAUNCHPAD, SCIENCE FOR EXPONENTIAL GROWTH, SCIENCE FOR ALL-WELL BEING และ SCIENCE FOR FUTURE THAILAND

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050