กิจกรรม iNTCUBATOR 2024 : Kick off & Orientation

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม iNTCUBATOR 2024 : Kick off & Orientation เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม iNTCUBATOR 2024 : Kick off & Orientation ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมในเบื้องต้น รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050