สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมงาน 
The Orientation Day of SPACE-F Batch 5

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมงาน The Orientation Day of SPACE-F Batch 5 ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เข้าร่วมงาน The Orientation Day of SPACE-F Batch 5 ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมงาน The Orientation Day of SPACE-F Batch 5 ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน The Orientation Day of SPACE-F Batch 5 ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับสตาร์ทอัพสู่โครงการ SPACE-F โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

ขอขอบคุณภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050