ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE : Secret Science

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE : Secret Science โดยสำนักข่าว THE STANDARD เกี่ยวกับนวัตกรรม Brain-Computer Interface เชื่อมสมองคนกับหุ่นยนต์ พลิกโลกธุรกิจ

ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยแนวหน้า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาท วิทยาศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE : Secret Science โดยสำนักข่าว THE STANDARD เกี่ยวกับนวัตกรรม Brain-Computer Interface เชื่อมสมองคนกับหุ่นยนต์ พลิกโลกธุรกิจ

ภาพการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองคนกับคอมพิวเตอร์ (BCI) ที่กำลังถูกพัฒนาในการนำไปใช้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น เซ็นเซอร์ระบบตรวจจับอาการง่วงนอนของคนขับ, หูฟังที่สามารถฟังเพลงได้อย่างที่ใจคิด หรือแม้แต่การทำ Neuromarketing รวมถึงการนำ AI เข้ามาเชื่อมต่อสมองของมนุษย์ ภายในรายการ THE SECRET SAUCE : Secret Science

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE : Secret Science เกี่ยวกับนวัตกรรม Brain-Computer Interface เชื่อมสมองคนกับหุ่นยนต์ พลิกโลกธุรกิจ

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE : Secret Science เกี่ยวกับนวัตกรรม Brain-Computer Interface เชื่อมสมองคนกับหุ่นยนต์ พลิกโลกธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE : Secret Science โดยสำนักข่าว THE STANDARD เกี่ยวกับนวัตกรรม Brain-Computer Interface เชื่อมสมองคนกับหุ่นยนต์ พลิกโลกธุรกิจ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยแนวหน้า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาท วิทยาศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยในรายการได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองคนกับคอมพิวเตอร์ (BCI) ที่กำลังถูกพัฒนาในการนำไปใช้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น เซ็นเซอร์ระบบตรวจจับอาการง่วงนอนของคนขับ, หูฟังที่สามารถฟังเพลงได้อย่างที่ใจคิด หรือแม้แต่การทำ Neuromarketing รวมถึงการนำ AI เข้ามาเชื่อมต่อสมองของมนุษย์

สามารถติดตามรับชมรายการได้ที่ :

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050