สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Global Sustainable Development Congress 2024

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Global Sustainable Development Congress 2024 ที่จัดขึ้นโดย Time Higher Education (THE) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Global Sustainable Development Congress 2024 ที่จัดขึ้นโดย Time Higher Education (THE) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมการประชุม private session ในหัวข้อ Driving University’s core business towards SDG and Sustainability ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Prof. Dawn Freshwater, Vice-Chancellor and Professor จาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ Prof. Kevin Dunn, Provost จาก Western Sydney University เครือรัฐออสเตรเลีย Dr. Mandy Bratton, Executive Director of the Center for Global Sustainable Development จาก University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Yi Zheng, Head of Office at the Institute for SDGs จาก Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr. Wong Yuen Chow, Chief Sustainability Officer จาก United Overseas Bank (UOB) ประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อบูรณาการ SDGs เข้ากับการศึกษา การทำวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 112 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050