งานแถลงข่าวเปิดตัวทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
The Spaceport America Cup 2024

งานแถลงข่าวเปิดตัวทีมเข้าร่วมการแข่งขัน The Spaceport America Cup 2024 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ iNT SPACE powered by SALAYA ONE

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบโดย คุณทรรศวรรณ จันทร์สาย ผู้จัดการภาคนครหลวง 1

สมาคมเทคโนโลยีก้าวหน้าเยาวชนไทย มอบโดย คุณพลิษฐ์ มหาดำรงกุล อุปนายก สมาคมเทคโนโลยีก้าวหน้าเยาวชนไทย

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) มอบโดย ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ Senior Vice President , Human Resources & Customers Experience

Molastic มอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติตลอดการแข่งขัน มอบโดย นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และนาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมลงนามบนจรวด ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมเข้าร่วมการแข่งขัน The Spaceport America Cup 2024 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ iNT SPACE powered by SALAYA ONE

ทีม Radiant เข้ารับทุนสนับสนุนภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมเข้าร่วมการแข่งขัน The Spaceport America Cup 2024 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ iNT SPACE powered by SALAYA ONE

งานแถลงข่าวเปิดตัวทีมเข้าร่วมการแข่งขัน The Spaceport America Cup 2024 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ iNT SPACE powered by SALAYA ONE

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวทีม ‘Radiant’ ทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมการแข่งขัน The Spaceport America Cup 2024 ที่สหรัฐอเมริกา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ ภารดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวเปิดงานและแถลงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดี และในโอกาสนี้ ทีม Radiant ยังได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน The Spaceport America Cup 2024 ดังนี้

กองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบโดย คุณพีระ กาญจนภพ กรรมการกองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ

บริษัท ซิโน – แปซิฟิก เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) มอบโดย คุณพีระ กาญจนภพ กรรมการกองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ อุปนายกสมาคม อัสสัมชัญ (ผู้แทน)

สมาคมเทคโนโลยีก้าวหน้าเยาวชนไทย มอบโดย คุณพลิษฐ์ มหาดำรงกุล อุปนายก สมาคมเทคโนโลยีก้าวหน้าเยาวชนไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบโดย คุณทวีศักดิ์ ภัทรกิจวานิช ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบโดย คุณทรรศวรรณ จันทร์สาย ผู้จัดการภาคนครหลวง 1

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) มอบโดย ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ Senior Vice President , Human Resources & Customers Experience

Molastic มอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติตลอดการแข่งขัน มอบโดยนาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

และความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาและทดสอบแนวความคิดด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านอวกาศ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050