สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ และบุคลากร ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการจัดตั้งศูนย์ TLO เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space @MB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายความเป็นมาของสถาบันฯ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการจัดตั้งศูนย์ TLO เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space @MB

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ และบุคลากร ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการจัดตั้งศูนย์ TLO เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space @MB

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050