สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ให้การต้อนรับบริษัท Innovate360 เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับบริษัท Innovate360 นำโดยคุณ Sean Mak เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตร่วมกัน ณ อาคาร สถาบันโภชนาการ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับบริษัท Innovate360 นำโดยคุณ Sean Mak เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตร่วมกัน ณ อาคาร iNT Space Salaya powered by SALAYA ONE

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับบริษัท Innovate360 นำโดยคุณ Sean Mak เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตร่วมกัน ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space @MB สถาบันโภชนาการ และ iNT Space Salaya powered by SALAYA ONE

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับบริษัท Innovate360 นำโดยคุณ Sean Mak เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตร่วมกัน ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space @MB

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้การต้อนรับบริษัท Innovate360 เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space @MB สถาบันโภชนาการ และ iNT Space Salaya powered by SALAYA ONE

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับบริษัท Innovate360 นำโดยคุณ Sean Mak เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตร่วมกัน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050