รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ร่วมพิธีเปิดงาน ‘SMART FARMER FAIR 2024’
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน ‘SMART FARMER FAIR 2024’

ร้าน Green P. งาน SMART FARMER FAIR 2024 จัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

ภาพบรรยากาศงาน SMART FARMER FAIR 2024 จัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

กล้วยตากธรรมชาติ งาน SMART FARMER FAIR 2024 จัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

ร้านเครปสลัดแรป งาน SMART FARMER FAIR 2024 จัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน ‘SMART FARMER FAIR 2024’ โดยมี แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารของนักศึกษาและหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน

รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมพิธีเปิดงาน ‘SMART FARMER FAIR 2024’ ที่จัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน ‘SMART FARMER FAIR 2024’ โดยมี แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารของนักศึกษาและหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ งาน SMART FARMER FAIR 2024 จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันจัดสวนถาด การแข่งขันส้มตำลีลา การสาธิตการประยุกต์ใช้ IoT กับการเลี้ยงไก่ในป่าสัก รวมไปถึงบูธจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหารของนักศึกษาและหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

ขอขอบคุณภาพจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050