พิธีเปิด Co-Working Space แห่งใหม่
‘iNT SPACE powered by SALAYA ONE’

พิธีเปิด Co-Working Space แห่งใหม่ ‘iNT SPACE powered by SALAYA ONE’ ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ SALAYAONE INNOVATION SPACE สนับสนุนการสร้าง Innovation Ecosystem ในพื้นที่ศาลายา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "iNT SPACE" (Co-working Space) ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ SALAYAONE INNOVATION SPACE

คุณเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "iNT SPACE" (Co-working Space) ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ SALAYAONE INNOVATION SPACE

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด Co-Working Space แห่งใหม่ ‘iNT SPACE powered by SALAYA ONE’ ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ SALAYAONE INNOVATION SPACE สนับสนุนการสร้าง Innovation Ecosystem ในพื้นที่ศาลายา

พิธีเปิด Co-Working Space แห่งใหม่ ‘iNT SPACE powered by SALAYA ONE’ ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ SALAYAONE INNOVATION SPACE สนับสนุนการสร้าง Innovation Ecosystem ในพื้นที่ศาลายา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการ SALAYA ONE จัดพิธีเปิดอาคาร Co-Working Space ‘iNT SPACE powered by SALAYA ONE’ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคุณเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “iNT SPACE” (Co-working Space) ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ SALAYAONE INNOVATION SPACE โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ MU to the Future: 0-1-N-Infinity พร้อมเยี่ยมชมบูธ Mahidol Startup Showcase ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ SALAYAONE INNOVATION SPACE เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนในการประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินการสนับสนุนบริหารจัดการพื้นที่ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ให้เกิด Innovation Ecosystem ในพื้นที่ศาลายา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างโอกาสในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ศาลายาทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050