สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าศึกษาดูงาน
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเข้าเยี่ยมชม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรม

ผู้บริหารและคณะทำงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ พาผู้บริหารและคณะทำงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) นำโดย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ  พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park) พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การกำกับดูแลงานบริการวิจัยและวิชาการ รวมไปถึงการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Park) เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050