สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือและผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day

กิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day

คณะผู้บริหาร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือและผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติต้อนรับและเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงและแนวทางในการผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050