การประกวด THE JAMES DYSON AWARD
‘Design Something that Solves a Problem : Orientation Day’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศิษย์เก่า (จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 4 ปี) เข้าร่วมรับฟังการแนะนำกิจกรรมการประกวด THE JAMES DYSON AWARD ‘Design Something that Solves a Problem : Orientation Day’

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 (เวลา 10.00 – 11.00 น.)

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : CLICK!!!

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4 มิถุนายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 092-246-0170 (คุณชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050