งานสัมมนา INNOVATION FOR SUSTAINABILITY หัวข้อ
“Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  หัวข้อ “Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities” 

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 (เวลา 08.30-15.30 น.)

Update ! นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Rehabilitation, Movement and Sport Sciences

เยี่ยมชมบูธผลงาน นวัตกรรมและบริการวิชาการของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย พร้อมกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching

เปิดบ้านเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมนุษย์ (RICHms)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ : Click!!!

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050