สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Leave a Nest visit iNT ให้สตาร์ทอัพ ร่วม Pitching นำเสนอผลงานคว้าโอกาสรับการลงทุนจาก Venture Capital

Ravikrishna Ramanujam, Ph.D. , Leave a Nest Singapore Private Ltd. กล่าวแนะนำโปรแกรม Leave a Nest และ TECH PLANTER THAILAND ภายในงาน กิจกรรม Leave a Nest visit iNT ณ MaSHARES Co-Working Space @MB จัดขึ้นโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ Leave a Nest

Dr. Kihoko Tokue Managing Director, Leave a Nest กล่าวแนะนำโปรแกรม Leave a Nest และ TECH PLANTER THAILAND ภายในงาน กิจกรรม Leave a Nest visit iNT ณ MaSHARES Co-Working Space @MB จัดขึ้นโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ Leave a Nest

มื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ Leave a Nest จัดกิจกรรม Leave a Nest visit iNT ณ MaSHARES Co-Working Space @MB โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานกิจกรรม Leave a Nest visit iNT

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Leave a Nest visit iNT ให้สตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม Pitching นำเสนอผลงานเพื่อคว้าโอกาสในการได้รับการลงทุนจาก Venture Capital และโอกาสในการขยายตลาดไปยังญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่นๆ พร้อมแนะนำโปรแกรม Leave a Nest และ TECH PLANTER THAILAND ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Leave a Nest visit iNT ให้สตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม Pitching นำเสนอผลงานเพื่อคว้าโอกาสในการได้รับการลงทุนจาก Venture Capital และโอกาสในการขยายตลาดไปยังญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่นๆ พร้อมแนะนำโปรแกรม Leave a Nest และ TECH PLANTER THAILAND ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ Leave a Nest จัดกิจกรรม Leave a Nest visit iNT ณ MaSHARES Co-Working Space @MB โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก Ravikrishna Ramanujam, Ph.D. , Leave a Nest Singapore Private Ltd. พร้อมด้วย Dr. Kihoko Tokue Managing Director, Leave a Nest กล่าวแนะนำโปรแกรม Leave a Nest และ TECH PLANTER THAILAND ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการรวมตัวของผู้ประกอบการและนักวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยเทคโนโลยี (Deep Tech) นอกจากนี้ภายในกิจกรรมได้มีนักวิจัย และสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม Pitching นำเสนอผลงาน จำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย Artimed Team , Flo Wolffia Team , MUI Robotics Team, Mindfriend Team, Sierra Bioscience Team และ Gene Therapy Team เพื่อคว้าโอกาสที่จะได้รับการลงทุนจาก Venture Capital และโอกาสในการขยายตลาดไปยังญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่นๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050