สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมงาน Mahidol University Exclusive Tour

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมงาน
Mahidol University Exclusive Tour มหาวิทยาลัยมหิดลพบสื่อมวลชน ที่จัดขึ้นโดย งานสื่อสารองค์กร
กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื
น กองทุนมหิดลยั่งยืน ณ Foyer มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมงาน Mahidol University Exclusive Tour มหาวิทยาลัยมหิดลพบสื่อมวลชน พร้อมนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สตาร์ทอัพ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ณ Foyer มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมงาน Mahidol University Exclusive Tour มหาวิทยาลัยมหิดลพบสื่อมวลชน ที่จัดขึ้นโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น กองทุนมหิดลยั่งยืน ณ Foyer มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ ยังนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สตาร์ทอัพ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ดังนี้

กรรมวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเนื้อเยื่อผิวหนัง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชุดตรวจโรคเมลิออยโดซิส จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

น้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำ Oral Rice จากคณะทันตแพทยศาสตร์

บริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

บริษัท เอ็มยูไอ โรโบติกส์ จำกัด ผลงานเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบหิ้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์ ออร์แกนิกส์ ผลงาน POWCO Potassium Energy Gel เจลพลังงานนวัตกรรมใหม่

บริษัท อินโน ฟอลคอน จำกัด ผลงานเครื่องดื่มผสมถั่งเช่าสีทองแบบพร้อมดื่ม

บริษัท เอ อาร์ ทิ เมด จำกัด ผลงานแขนเทียมจากยางพาราดัดแปลงและซิลิโคนเพื่อใช้เป็นหุ่นจําลอง
สําหรับการฝึกหัตถการเจาะเลือดของนักศึกษาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด ผลงานเส้นใยใบสับปะรดสำหรับใช้เป็น Green Material ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050