สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้การต้อนรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมส่วนงาน

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมส่วนงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินปัญญา รวมไปถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ MaSHARES Co-Working Space @MB

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมส่วนงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินปัญญา รวมไปถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ MaSHARES Co-Working Space @MB

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050