Mahidol Venture Building for SPACE-F Program

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย สตาร์ทอัพ หรือนักศึกษาผู้ที่มีผลงานทางด้าน Food Tech เข้าร่วมกิจกรรม “Mahidol Venture Building for SPACE-F Program”

เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการ SPACE-F ร่วมพบปะกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food Tech

ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยทางด้าน Food Tech ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

สร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพทางด้านอาหาร

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 (13.00 – 16.00น.)

ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน IPTV และ FB LIVE

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : Click!!!

สอบถามเพิ่มเติม : 02-849-6420 (คุณพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์)