พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ Y&Archer เกาหลีใต้ สนับสนุนการสร้าง Ecosystem
ในการพัฒนาสตาร์ทอัพ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้

 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณ Hojae Lee, CEO Y&Archer ประเทศเกาหลีใต้ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการสร้าง Ecosystem ในการพัฒนาสตาร์ทอัพ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้

 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณ Hojae Lee, CEO Y&Archer ประเทศเกาหลีใต้ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการสร้าง Ecosystem ในการพัฒนาสตาร์ทอัพ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คุณ Charles Kim, Executive Director Global Strategy Center และคุณณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย Thailand Country Manager จาก Y&Archer ร่วมเป็นสักขีพยาน

คุณ Hojae Lee, CEO Y&Archer ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมพื้นที่ Ecosystem ต่าง ๆ อาทิ Mashare Co-Working & Maker Space MB

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณ Hojae Lee, CEO Y&Archer ประเทศเกาหลีใต้ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการสร้าง Ecosystem ในการพัฒนาสตาร์ทอัพ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ทั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คุณ Charles Kim, Executive Director Global Strategy Center และคุณณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย Thailand Country Manager จาก Y&Archer ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม OSM1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ Ecosystem ต่าง ๆ อาทิ Mashare Co-Working & Maker Space MB

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050