ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงาน 
Thailand Productivity Forum 2024 : The Path to Sustainable Success

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมงาน Thailand Productivity Forum 2024 : The Path to Sustainable Success ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมงาน Thailand Productivity Forum 2024 : The Path to Sustainable Success ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงาน Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชน ร่วมหารือถึงทิศทาง มุมมอง และแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด Sustainable Productivity

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050