รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) 
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการนำเสนอผลงาน Pitching 
โครงการ HKSTP’s Idea Landing Program ที่จัดขึ้นโดย InvestHK

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการนำเสนอผลงาน Pitching ของโครงการ HKSTP's Idea Landing Program ที่จัดขึ้นโดย InvestH

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการนำเสนอผลงาน Pitching ของโครงการ HKSTP's Idea Landing Program
ที่จัดขึ้นโดย InvestHK ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการนำเสนอผลงาน Pitching ของโครงการ HKSTP’s Idea Landing Program ที่จัดขึ้นโดย InvestHK ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการนำเสนอผลงาน Pitching ของโครงการ HKSTP’s Idea Landing Program ที่จัดขึ้นโดย InvestHK ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน

ซี่งโครงการ HKSTP’s Idea Landing Program เป็นโครงการที่ให้สตาร์ทอัพในประเทศไทย ในสาขา Food Tech, Consumer Health Tech, Green Tech และ Sustainability Tech ได้มานำเสนอผลงาน Pitching โดยสตาร์ทอัพไทยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเงินทุนสำหรับนำไปพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050