สูตรและกรรมวิธีในการผลิตเจลผสมสารสกัดจากหม่อน
สำหรับบำรุงผิวหน้า

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            สารในกลุ่มสตีลบีนอยด์ (stilbenoids) เช่น มัลเบอร์โรไซด์เอ (mulberroside A) ออกซิเรสเวอราทรอล (oxyresveratrol) และเรสเวอราทรอล (resveratrol) เป็นสารสำคัญที่ใช้บ่งชี้คุณภาพ (quality marker) ของสารสกัดจากหม่อน มีฤทธิ์ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสและต้านอนุมูลอิสระ การสกัดโดยทั่วไปมักใช้ตัวทำละลายเมทานอล (methanol) ซึ่งเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่สกัดสารในกลุ่มดังกล่าวจากหม่อนได้มากที่สุด แต่ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและความยุ่งยากในการกำจัดสารพิษตกค้าง เมทานอลจึงไม่ใช่ตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับการสกัดส่วนประกอบในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นักวิจัยจึงได้พัฒนาระบบตัวทำละลายชนิดยูเทคทิคเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพในการสกัดสารสตีลบีนอยด์ปริมาณสูงจากหม่อนได้สูงเทียบเท่ากับตัวทำละลายอินทรีย์อย่างเมทานอล รวมถึงพิสูจน์ได้ว่ามีฤทธิ์การทำให้ผิวกระจ่างใส เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของสารสกัด

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ช่วยลดการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษ

ลดต้นทุนการกำจัดตัวทำละลายตกค้างและของเสียจากตัวทำละลายอินทรีย์

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

สารสกัดที่ได้พร้อมนำไปใช้เป็นสารช่วยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยไม่ต้องมีกระบวนการกำจัดออก

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.ภญ. ธฤตา กิติศรีปัญญา และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu