พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน
“กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด”
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด

พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย กรรมการบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด และเป็นผู้ประดิษฐ์หลักของผลงาน ร่วมลงนามสัญญา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นสักขีพยานในการลงนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ผู้ประดิษฐ์หลักของผลงาน “กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด” อธิบายผลงานภายในพิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพถ่ายรวมภายในพิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย กรรมการบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด และเป็นผู้ประดิษฐ์หลักของผลงาน ร่วมลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “กรรมวิธีการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยบริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด เป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาและนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะ การร่วมแข่งขัน และได้รับทุนสนับสนุนในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น Incubator program , Innovation fund จนกระทั่งเติบโตเป็นบริษัท Startup และ Spinoff ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050