ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็น Speaker ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ร่วมเป็น Speaker บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE
READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต ในหัวข้อ The 100-Year Life: Thailand's Action for a Super-
Aged Society ณ เพลนารีฮอลล์ 1-4 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผอ. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็น Speaker ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต
ในหัวข้อ The 100-Year Life: Thailand's Action for a Super-Aged Society

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผอ. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็น Speaker ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ร่วมเป็น Speaker บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE
READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต ในหัวข้อ The 100-Year Life: Thailand's Action for a Super-
Aged Society ณ เพลนารีฮอลล์ 1-4 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผอ. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็น Speaker ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต
ในหัวข้อ The 100-Year Life: Thailand's Action for a Super-Aged Society

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผอ. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็น Speaker ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็น Speaker บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต ในหัวข้อ The 100-Year Life: Thailand’s Action for a Super- Aged Society ณ เพลนารีฮอลล์ 1-4 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็น Speaker ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต ในหัวข้อ The 100-Year Life: Thailand’s Action for a Super-Aged Society ร่วมกับ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ คุณนันทิวัต ธรรมหทัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับสังคม 100 ปี ณ เพลนารีฮอลล์ 1-4 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050