พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ Leave a Nest สิงคโปร์

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ
Dr. Kihoko Tokue, Managing Director of Leave a Nest Singapore, Pte. Ltd บริษัท Leave a Nest
ประเทศสิงคโปร์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นบรรยายภายในงาน พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ม.มหิดล ร่วมกับ Leave a Nest สิงคโปร์ ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Dr. Kihoko Tokue, Managing Director of Leave a Nest Singapore, Pte. Ltd บริษัท Leave a Nest
ประเทศสิงคโปร์ ขึ้นบรรยายภายในงาน พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ม.มหิดล ร่วมกับ Leave a Nest สิงคโปร์ ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือร่วมลงนามความร่วมมือกับ
Dr. Kihoko Tokue, Managing Director of Leave a Nest Singapore, Pte. Ltd บริษัท Leave a Nest ภายในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ม.มหิดล ร่วมกับ Leave a Nest สิงคโปร์ ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Dr. Kihoko Tokue, Managing Director of Leave a Nest Singapore, Pte. Ltd บริษัท Leave a Nest ประเทศสิงคโปร์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนและบ่มเพาะนักศึกษา นักวิจัย รวมถึง Startup ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงงาน Conference ในระดับสากลต่อไป

ซึ่งบริษัท Leave a Nest เป็นบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมบ่มเพาะนักศึกษา นักวิจัย และ Startup เพื่อต่อยอดผลงานสู่นวัตกรรมที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050