อุปกรณ์สำหรับรัดแขนขา

รายละเอียดผลงาน

การรักษาโรคหลอดเลือดดำจะต้องใช้ถุงน่องทางการแพทย์ (medical stocking) ในการรักษาอาการขาบวม หลอดเลือดดำอุดตัน หลอดเลือดดำขอด แผลหลอดเลือดดำ โรคหลอดเลือดดำทำงานบกพร่อง และอาการบวมน้ำเหลืองจากท่อน้ำเหลืออุดตัน ซึ่งมักพบปัญหาผู้ป่วยมักปฏิเสธการสวมถุงน่อง เนื่องจากสวมใส่ยาก ถอดยาก จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือในการสวมใส่หรือ ถอดออก และรู้สึกรัดขามากเกินไป เมื่อผู้ป่วยไม่สวมถุงน่อง ทำให้การรักษาไม่ได้ผล นักวิจัยจึงได้พัฒนาถุงน่องที่ปรับแรงรัดขาได้ตามต้องการ มีลักษณะเป็นผ้า 2 ชั้นที่มีความยืดหยุ่นของผ้าแตกต่างกัน ประกอบด้วยสายคาดที่สามารถปรับระดับได้จึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสวมใส่จากปลายเท้าเหมือนถุงน่องตามปกติ สามารถกำหนดแรงรัดขาแยกในแต่ละชั้นได้เป็นอิสระ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้ผ้าชนิดยืดหยุ่นน้อย และรัดชั้นนอกด้วยผ้าชนิดยืดหยุ่นมาก (multicomponent warp) ซึ่งให้ผลการรักษาดีกว่าถุงน่องบีบรัดในท้องตลาด

มีสายคาดที่สามารถปรับระดับได้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีสวมจากปลายเท้าเหมือนถุงน่อง

สวมใส่ และถอดได้ง่าย

สามารถปรับแรงรัดแขนหรือขาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละโรค

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธรสวัสดิ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu