อุปกรณ์ส่องตรวจแบบวิดีทัศน์

รายละเอียดผลงาน

การส่องตรวจทางทวารหนัก (Proctoscope) เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางทวารหนัก เช่น ริดสีดวงทวาร แผลในลำไส้ตรง เนื้องอกชนิดต่างๆ มะเร็ง เป็นต้น โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือในการส่องเป็นท่อที่มีความยาวสอดผ่านทางทวารหนัก แล้วดึงตัวนำออกมา หลังจากนั้นแพทย์ผู้ตรวจจะใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในท่อนั้นเพื่อมองดูพยาธิสภาพของลำไส้ตรงโดยตรง จากนั้นค่อยๆถอยตัวท่อที่ใส่เข้าไปทางทวารหนักออกอย่างช้าๆ พร้อมกับคอยดูผิวเยื่อบุลำไส้ตรงส่วนล่างตลอดแนว ซึ่งมักต้องใช้ผู้ช่วยแพทย์อีกคนหนึ่งช่วยในการส่องไฟฉาย ทำให้มีความไม่สัมพันธ์กันระหว่างแสงไฟและตำแหน่งที่ต้องการดูประกอบกับไฟฉายในห้องฉุกเฉินมักเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่ให้แสงสีเหลืองทำให้บางครั้งการดูพยาธิสภาพเห็นไม่ชัดเจนนัก และไม่สามารถถ่ายรูปหรือบันทึกภาพระหว่างทำหัตถการนี้ได้

นักวิจัยจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยส่องตรวจทวารหนักแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ส่องตรวจทางทวารหนัก (Proctoscope) ที่มีขายอยู่แล้วในท้องตลาดและกล้องส่อง วีดิทัศน์แบบไวไฟที่สามารถให้แสงสว่างและบันทึกภาพได้ในเวลาเดียวกัน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้ร่วมกันกับกล้องส่องที่มีขายตามท้องตลาดได้

น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์แสดงผลได้พร้อมกัน 5 เครื่องใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ

ราคาถูกกว่าแต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับอุปกรณ์ช่วยในการส่องตรวจทวารหนักแบบวีดิทัศน์ขายทั่วไป

ผู้สร้างผลงาน

พญ.พรรณอร เฉลิมชัยดำริ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu