รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน
Mahidol Science Innovation & Entrepreneur Day 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ‘Innovation, Startup & Spin-off Strategies at Mahidol University’
ในงาน Mahidol Science Innovation & Entrepreneur Day 2023

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ‘Innovation, Startup & Spin-off Strategies at Mahidol University’ ในงาน Mahidol Science Innovation & Entrepreneur Day 2023 ที่จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ‘Innovation, Startup & Spin-off Strategies at Mahidol University’ ในงาน Mahidol Science Innovation & Entrepreneur Day 2023 ที่จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท)

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการสนับสนุนให้นักวิจัยและนักศึกษานำทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาไปสู่การเกิดนวัตกรรม สร้างผู้ประกอบการวิสาหกิขเริ่มต้น (Startup) ได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีสตาร์ทอัพของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ได้แก่ MUI Robotics, TEAnity, Zenostic, ECDD และ Aging Serenity

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050