รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เข้าร่วมงาน
Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023
ในหัวข้อ Healthy Living

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ในหัวข้อ Healthy Living

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และทีมวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566  ในผลงาน : การพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ผ่านการแปลงพันธุกรรมตัวรับแอนติเจนจำเพาะ chimeric antigen receptors T-Cell (CAR-T) ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีน

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ในหัวข้อ Healthy Living และร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และทีมวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566

นางสาวอธิฌา สร้อยนาค ตัวแทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานภายในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ในหัวข้อ Healthy Living

นางสาวอธิฌา สร้อยนาค และ นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ ร่วมเป็นตัวแทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานภายในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ในหัวข้อ Healthy Living

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 พร้อมร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และทีมวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ในหัวข้อ Healthy Living และร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และทีมวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566 ในผลงาน : การพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ผ่านการแปลงพันธุกรรมตัวรับแอนติเจนจำเพาะ chimeric antigen receptors T-Cell (CAR-T) ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีน พร้อมกันนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานภายในงานดังกล่าว ณ Magnolia Ballroom, Waldorf Astoria Bangkok Hotel เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050