โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)เปิดรับสมัคร “โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ” รับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 5,000,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI Robotic / Immersive / IoT

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Click!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-849-6420 (คุณอาภาภรณ์ วิจิตรกูล)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050