ชุดใส่ท่อหายใจแบบวีดิทัศน์

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดลมคอเป็นแบบวีดิทัศน์ (Video laryngoscope) คือติดกล้องที่สามารถฉายภาพผ่านทางหน้าจอฉายภาพและสามารถบันทึกภาพได้ ซึ่งมีข้อดีคือผู้ที่จะทำการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดคอไม่ต้องก้มหน้าเข้าไปใกล้หน้าของผู้ป่วย จะลดโอกาสการติดเชื้อหรือโดนสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าใบหน้าหรือตา และสามารถนำภาพกลับมาดูขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดลมคอได้ แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในพื้นที่ห่างไกล ยังไม่สามารถจัดหาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้งานได้ นักวิจัยจึงพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยในการใส่ท่อหลอดลมคอแบบวีดิทัศน์ที่มีกลไกไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้ง่ายโดยช่างทั่วไปเพียงแค่มีต้นแบบ มีคุณภพดี ราคาถูก และประสิทธิภาพใกล้เคียงกับอุปกรณ์ช่วยในการใส่ท่อหลอดลมแบบวีดิทัศน์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ออกแบบและใช้อุปกรณ์ที่สามารถปรับ/ยืดหยุ่นไปตามลักษณะลำคอของผู้ป่วย

มีหลายขนาดเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลำคอต่างกันไป

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์แสดงผลที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกันไปได้ในขณะเดียวกันถึง 5 อุปกรณ์ซึ่งสามารถบันทึกภาพและวิดีโอได้

ผู้สร้างผลงาน

พญ.พรรณอร เฉลิมชัยดำริ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu